คำถามที่พบบ่อย

ปัญแสงคืออะไร

ศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตกำเนิดจากปัญหา "เรียนแล้วไม่ได้ใช้ ทำอย่างไรให้ความรู้นั้นใช้ได้จริงในชีวิตและการประกอบอาชีพ" สำหรับเด็กและนักศึกษาที่ต้องการรู้จักตัวเอง สานความฝันและเป้าหมาย ทักษะชีวิตจึงสำคัญต่อการสร้างแผนชีวิต มีงานทำ ด้วยการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และ ทำงานร่วมกับผู้อื่น

ที่มาของปัญแสง

ปัญแสง (ปัญญา+ แสงสว่าง) หมายถึง แสงแห่งปัญญา แสงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสรรพชีวิตทุกอย่างบนโลก แสงมีความสำคัญต่อดิน น้ำ และสุขภาพพืช ด้วยแนวคิดนี้ องค์กรของเราจึงมุ่งหวังที่จะส่องปัญญาเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และทรัพยากรธรมชาติ ชุมชนของเรากำลังขาดสมดุลในชีวิต เพราะทรัพยากรมนุษย์เช่นเราๆ ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรเนื่องจากเราใช้เวลาค่อนชีวิตในระบบการศึกษาที่ไม่ได้มุ่งหวังให้คนมีทักษะชีวิต ยกตัวอย่างเช่น ชาวนาพยายามทำมาหากินแต่กลับไม่ได้เงินตอบแทนเท่าที่ควร ในขณะเดียวกัน พวกเขาต้องจุนเจือครอบครัวและส่งลูกหลานเรียนหนังสือสูงและได้ทำงานที่ดี ส่วนกลุ่มชนชั้นกลางและสูง ซึ่งไม่ได้ทำการเกษตร มีความสามารถในการเข้าถึงอาหารและเงินทองมากกว่า จะเห็นได้ว่าคนสองกลุ่มนี้มีความแตกต่างอย่างชัดเจน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ด้วยการศึกษาผ่านประสบการณ์หรือภาคปฏิบัติ ทำให้มีความคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา การตั้งเป้าหมาย ทักษะความสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การใช้ความรู้ด้วยการตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ปัญแสง

ในปัจจุบัน จะเห็นว่ามีปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง และเศรษฐกิจมากมาย ซึ่งสามารถแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปรับทัศนคติ เพื่อสร้างทักษะชีวิต อันได้แก่ การทำงานเป็นหมู่คณะ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ทำไมถึงต้องปัญแสง

เราจัดหาคอร์สเรียนที่เน้นการปฏิบัติ ไม่เน้นภาคทฤษฎี เรามีพื้นที่สำหรับบุคคลมากฝีมือในการแสดงความสามารถและผลิตภัณฑ์ เราจัดหาโอกาสการได้งานทำและรายได้เสริม เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาชีวิตคน สร้างงาน สร้างเงิน ความมั่งคั่ง และชีวิตที่ยั่งยืน

ทำไมทักษะชีวิตถึงมีความสำคัญ

ทักษะชีวิตเป็นทักษะที่ต้องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้เรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการกระทำมากกว่ากล่าวโทษคนอื่น เราสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความมั่นใจและความเข้าใจ เรายังสามารถตัดสินใจด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์และเหตุผล สามารถสร้างสร้างสรรค์สิ่งใหม่และทางออก ในขณะที่คนอื่นยังติดกับอยู่ในปัญหา ด้วยทักษะชีวิตนี้ จะทำให้สังคมของเราสงบ น่าอยู่ขึ้น เพราะทุกคนเคารพความหลากหลายและความแตกต่าง