พัฒนาตัวเองสุดพลัง ในค่าย Youth Leadership on Sustainable Development Goals ครั้งที่ 6

ค่ายจีนในเมืองไทย ฟังดูงง อยู่ไม่น้อย

หมายถึงว่า คนจีนมาเรียนรู้การพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยจ้ะ 

------------------

“ผลลัพธ์ไม่สำคัญเท่ากระบวนการเรียนรู้”

[The result is not more important than the process.]

-------------------

 

เด็กจีนกว่า 19 ชีวิต ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนรู้ process ในชุมชนหนึ่งในประเทศไทย

ความจริงแล้ว สำหรับเราไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าการที่เราทำในสิ่งที่เราโหยหาต่างหาก

และรู้สึกเค้อเขินที่มีคนสนใจเข้ามาเรียนรู้ เพราะไม่แน่ใจเราดีที่สุดหรือเป็นเช่นนั้นจริงๆไหม

แต่ The show must go on. ไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่เปิดโอกาสร่วมเรียนรู้กับเยาวชนจีนที่น่ารักเหล่านี้

 

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 แล้ว ที่เราได้จัดค่าย Youth Leadership on Sutainable Development Goals 

 

ทำไมเขาถึงต้องมาที่นี่

เพราะความเจริญของประเทศจีนนั้นรุดหน้าเกินกว่าความสามารถที่มนุษย์เราจะเข้าใจจิตใจ ที่ละเอียดอ่อนของตัวเองได้

ดินนั้นหายากพอๆกันสัตว์ตัวน้อย คนต้องอยู่บนตึกสูง การแข่งขันคือหนทางสู่ความสำเร็จ จึงเป็นที่มาของความขาดอะไรบางอย่างในใจที่นำมาซึ่งการเรียนรู้ในครั้งนี้

 

จากประสบการณ์การทำงานกับน้องๆเยาวชนจีนและ trainer คนจีนมาหลายค่าย แม้ว่าเราจะพูดกันคนละภาษา ไทย จีน อังกฤษ

แต่สุดท้ายแล้ว ภาษาไหนก็ไม่สู้ภาษาคนที่นำพาทุกคนมา เรียนรู้ร่วมกัน เราโหยหาการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาคน ที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนตลอดเวลา

และคนๆนั้นคือเยาวชน การปลูกต้นกล้าให้กับเยาวชนคนหนึ่ง เท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่เป็นร่มเงาให้ต้นกล้าเล็กและผืนดินผืนน้ำได้อย่างสมดุล

 

ในค่ายเราหยั่งรากไปถึงความคิดของน้องๆ อารมณ์ การให้เหตุผล และความกล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่าง [Try a different way, not from other

people’s thinking. Critical thinking is how you think not what you think How you change your thinking. What we teach you that thing is connected.

Try new things be different from other people. It is okay.] [ลองทำสิ่งอื่นๆที่ต่างจากที่คนส่วนใหญ่คิด การคิดวิเคราะห์คือ คุณคิดอย่างไร ไม่ใช่ คุณคิดอะไร

คุณสามารถเปลี่ยนแลงความคิดของคุณได้อย่างไร สิ่งที่เราสอนคือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ พยายามสิ่งใหม่ๆ แตกต่างจากคนอื่น มันโอเคที่สุดแล้ว เย้ๆ

 

หัวข้อเรียนรู้ ได้แก่

 • เกมชีวิต Game of Life

 • การเติบโตของภูเขา Growth Mountain

 • ตัวเราเอง Yourself

 • ข้อความแสนวิเศษ Magic Statement

 • ชุมชน Community

 • แผนผังใยแมงมุม Spider Diagram (Identity)

 • คุณค่า Values

 • เกาะร้าง Deserted Island

 • การคิดวิเคราะห์ Critical Thinking

 • ภายในและภายนอก Internal and External

 • การตอบสนอง ไปต่อหรือตกกใจ (Response ( flight and fright)

 • ความเป็นผู้นำ Leadership

 

องค์กรผู้จัด

Global Youth Tie จากประเทศจีน และปัญแสง จากประเทศไทย [Get your plan, your jobs and your life]

 

Comments