ที่มาของค่าย Youth Leadership on Sustainable Goals

จุดยืนของเด็กจะเป็นอย่างไร ท่ามกลางการพัฒนาโลกดิจิตอล

โลกของการใช้ chatbot

โลกของการสื่อสารทางอ้อม

โลกแห่งการเสี่ยงต่อการตกงาน

โลกที่คนต้องเก่งมากๆ

โลกของคนที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร

โลกของคนที่มีความสามารถเฉพาะทางและ passion เต็มพลัง

 

แล้วโลกนี้จะเหมาะกับลูกของเรา และเยาวชนของเราหรือไม่

เราจะปรับตัวกันอย่างไร

ทำให้เราต้องถกเถียงกันเรื่องของการพัฒนา

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่ได้เน้นแค่การพัฒนาตึกรามบ้านช่อง ห้างสรรพสินค้า ถนน

หากแต่เป็นการพัฒนาความสามารถของคน ซึ่งยังไม่พอ

เพราะเรื่องนี้ละเอียดถึงการพัฒนาจิตใจ ความคิด และปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้าง

หากคนฉลาดและเข้าใจได้น้อยกว่าหุ่นยนต์แล้ว เราคงไม่มีงานทำ แล้วเราจะอยู่ได้อย่างไร

ดังนั้นการเข้าใจตัวเองสำคัญที่สุด ณ เวลานี้ เพราะหุ่นยนต์ยังไม่มี passion และความเข้าใจจิตใจ

 

สืบเนื่องด้วยปัญหาข้างต้น มี Ms. Janet สาวชาวจีนที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นกัน เธอลาออกจากงานและพร้อมที่กระโจนตัวเองสู่วงการการ train เยาวชนให้เป็นคนคุณภาพ ก่อเกิดองค์กร Global Youth Tie ขึ้นมา จนต่อยอดความร่วมมือด้านการพัฒนาระดับนานาชาติตามหลักเกณ์ของ United Nation ที่ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน ไทย โคลัมเบีย และพม่า มีความประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างสันติภาพ และการพัฒนาด้านอื่นๆ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทางองค์กร Global Youth Tie (project leader) และ ปัญแสง (co-host) ได้ร่วมกันจัดค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนขึ้น ณ หมู่บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 1 ตำบล สันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขตชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนทบที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมและธรรมชาติ มีวิถีการดำรงชีวิตอันหลากหลาย ทางโครงการมีเยาวชนจากประเทศจีนอายุ ประมาณ 10-12 ปี เข้าร่วมจำนวน 15-20 คน ต่อครั้ง จัดปีละหลายครั้ง

และในวันที่สองของกิจกรรม ได้เชิญนักเรียนไทยที่สนใจเรื่องการพัฒนาตนเองทั้งด้านความคิด จิตใจ และภาษา รวมถึงได้รู้จักเพื่อนใหม่มากขึ้น เข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากๆที่น้องๆชาวจีนและไทยเราได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเด็นความหลากหลายต่างๆ ความเป็นผู้นำ การสร้างตัวตนและพัฒนาคณะทำงาน รวมถึงการพัฒนาชุมชน

 

หัวข้อที่เราร่วมเรียนรู้ได้แก่

การคิดวิเคราะห์

การฟังและการสื่อสาร

การใช้เหตุผล

การทำงานเป็นทีม

การยอมรับความผิดพลาด

การต่อสู้กับความกลัวและออกจาก comfort zone

การจินตนาการ

การรักตนเองและผู้อื่น

การมีระเบียบวินัย

การรับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม

ความกล้าที่จะตัดสินใจและเป็นผู้นำ

 

ค่ายเช่นนี้จัดขึ้นไม่บ่อยนักในประเทศไทย เพราะข้อจำกัดของระยะการเดินทาง การเชิญ trainer ดังๆมาสอน อย่างไรก็ตาม เราสามารถเรียนรู้ร่วมกันระหว่างที่ไม่ได้จัดค่าย ด้วยการที่ผู้ปกครองทำกิจกรรมที่ท้าทาย ฝึกให้ลูกๆได้คิด และลงมือแก้ปัญหาเป็นประจำ  จะช่วยให้น้องๆเป็นคนคุณภาพที่โลกแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนกำลังมองหา

 

ลูกของพ่อแม่จะเป็นคนๆนั้น ด้วยการสนับสนุนจากพ่อแม่

ปัญแสงจะคอยเป็นผู้สนับสนุนและแบ่งปันความรู้ที่มีให้

 

ติดตามเราเพื่อดูระยะการจัดค่าย และอัพเดพกิจกรรมอื่นๆ

 

ปัญแสง

Get your plan, your jobs and your life

Comments