• เริ่ม

  03/02/2019

 • สิ้นสุด

  24/02/2019

ราคา

700 Bath

สนทนาภาษาอังกฤษ- I'm a child of mother nature.

 • Cycle of plant
 • Tree measure and belief
 • Natural comparison
 • Mini dens
 • Habitat
 • Water cycle
 • Composting
 • Weather
 • Energy saving

คอร์สนี้เกี่ยวกับอะไร

สนทนาภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรม outdoor และ ปฏิบัติ (Hand on experiences)

ทำไมต้องเรียนเรื่องนี้

เพื่อพัฒนาทักษชีวิต ผ่านการพูดภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษและทักษชีวิต ควรนำไปใช้ได้จริง ผ่านการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การฝึกความเป็นผู้นำ การกล้าตัดสินใจ การทำงานเป็นทีม และการใช้จินตนาการ การเรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆนี้จะช่วยน้องๆได้ใช้ทักษะชีวิตเพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาที่ท้าทายในชีวิตต่อไป

จุดประสงค์

สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี

สถานที่เรียน

บ้านปัญแสง

ตารางกิจกรรม

9.30-11.30 น. วันอาทิตย์ เช้า

เครื่องแต่งกาย

ชุดพร้อมลุย เผื่อบางวันต้องลงภาคสนาม

สิ่งที่จัดเตรียมให้

เอกสารการเรียน

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

การเดินทาง

รถส่วนตัว