Mon July 2

Apply for ค่าย Me and So(ul)

ค่ายวิชาการอยู่รอด ทำงานเป็นทีม และ solar scout

++ เมื่อโลกหมุนไป ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล เราจึงได้คำว่า 4.0 หนาหูมากขึ้น

++ เราจึงจำเป็นต้องหมุน และพัฒนาตัวเอง ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์

++ คุณพ่อคุณแม่ คุณลูก โรงเรียน จึงเป็นกลุ่มคนสำคัญที่ปฏิเสธการปรับตัวนี้ไม่ได้อย่างแน่นอน

++ แต่แล้ว การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ก็อาจส่งผลกระทบต่อการเข้าใจตัวเอง

++ การรู้จักจิตใจที่ละเอียดอ่อนของตัวเองไปได้

++ แล้วคราวนี้จะทำอย่างไรให้การพัฒนาภายนอกและภายในเดินไปด้วยกันได้ล่ะ++ ++ ++ ++ ++

 

ก่อนอื่นเราขอชวนคุณพ่อคุณแม่ มาเช็ค (Check )กันก่อนว่าลูกๆเป็นแบบนี้หรือไหม

 1. ขาดสมาธิ และสมาธิสั้น
 2. เอาแต่ใจตนเอง (self – centered)
 3. ปัญหาการสื่อสาร ไม่ฟัง เถียง แกล้ง มักมีข้ออ้าง ข้อต่อรอง
 4. ไม่สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่
 5. ไม่สนใจเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น
 6. ขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเอง กับคนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม

ปัญหาข้างต้นไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นปัญหาใหญ่ของเด็กในยุคสมัยนี้เลยทีเดียว

สาเหตุของอาการดังกล่าวข้างต้น 

ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่

 1. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล
 2. สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน (ครอบครัว สังคม เทคโนโลยี และการศึกษา)
 3. ความคาดหวังของผู้ปกครอง และสังคม
 4. ขาดการอบรม เรื่องคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี และความรู้ทั่วไป
 5. การขาดหลักโภชนาการที่ดี และขาดวิธีการกินที่ถูกต้อง

 

ม่อนคำออน (ประสบการณ์จัดค่ายลูกเสือมากว่า 10  ปี) และปัญแสง (ประสบการณ์การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเยาวชนนานกว่า 5 ปี) 

ร่วมกันจัดค่าย Me and So(ul) ค่ายพ่อแม่ลูก เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยแนวทาง mindfulness และ การมีวินัยแบบลูกเสือ

วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการเริ่มต้นปลูกฝังสิ่งดีๆให้แก่เยาวชน เพื่อให้น้องๆได้นำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนในการสร้างสังคมที่ดี โดยเมื่อผ่านค่ายนี้แล้ว เราคาดว่าเยาวชนจะมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. รู้จัก และเข้าใจตัวตนของตัวเอง
 2. สามารถจดจ่อกับสิ่งที่สนใจและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
 3. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 4. สามารถช่วยเหลือ และพึ่งพาตนเองได้
 5. สามารถแบ่งเวลา และจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ตนเองต้องทำ
 6. รับฟังและเข้าใจผู้อื่น  และสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

 

กรอบความคิด (Concept)

Me & So(ul) : ตนเอง การสื่อสาร และสังคม

Me & Soul: ตัวฉันและตัวตนของฉัน (รู้จักตนเอง)

Me & Society: ตัวฉันและสังคม (การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)

Me & So… : ตัวฉัน ดังนั้น... (ตัวฉันและสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากตัวฉัน)

 

++ ทางเราจะส่ง pre-test ก่อนเข้าค่ายเพื่อสอบถามความต้องการเพื่อพัฒนากิจกรรมค่ายให้ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ให้เหมาะสมที่สุด

หลังค่่าย ทีมงานจะติดตามผล ด้วย post-test เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ 

กลุ่มเป้าหมาย

น้องๆอายุ 8 – 15 ปี จำนวน 30 คน

 

สถานที่จัดค่าย

ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่

https://www.facebook.com/MoncomeonscoutCamp/

 

กิจกรรม

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ปกติ  10,000 บาท 

พิเศษ ! ลด  49% เมื่อสมัครภายในวันที่  25 เม.ย. 2562 เหลือเพียง 4,999 บาท!  (รวมค่าอาหาร ค่าเดินทาง อุปกรณ์ ทีี่พัก วิทยากร และอื่นๆ) 

ปล. ที่พักเป็นอาคารนอน ผู้เข้าร่วมนอนรวมแยกหญิงชาย ขอให้นำเครื่องนอนมาด้วยนะจ้ะ 

ลิงค์ Me and So(ul) Camp https://www.youtube.com/watch?v=aUKJaQLGO8c&t=25s

กรอกใบสมัครทางนี้จ้า https://goo.gl/forms/Ti8FQMGs1wYNhroC3

รีบสมัครกันนะคะ รับจำนวนจำกัด!

 

ติดต่อ 

063-2451549

FB: ค่ายพ่อแม่ลูก Me and So-ul