เกี่ยวกับ Punsaeng

รายละเอียดร้านค้า

ศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตกำเนิดจากปัญหา "เรียนแล้วไม่ได้ใช้ ทำอย่างไรให้ความรู้นั้นใช้ได้จริงในชีวิตและการประกอบอาชีพ" สำหรับเด็กและนักศึกษาที่ต้องการรู้จักตัวเอง สานความฝันและเป้าหมาย ทักษะชีวิตจึงสำคัญต่อการสร้างแผนชีวิต มีงานทำ ด้วยการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และ ทำงานร่วมกับผู้อื่น

ชิ่อบริษัท

-

เบอร์ติดต่อ

063-2451549

ที่ตั้งบริษัท

เลขที่ 51 ม.1 ถนน สันทราย-แม่โจ้ ตำบล สันทรายหลวง อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่