063-2451549 0

Badge

badges

Badge (แบดจ์) หรือแสตมป์สะสมความภาคภูมิใจ ว่าผู้เรียนสำเร็จการเรียนรู้อะไรมาบ้าง ซึ่งเก็บไว้ในรูป digital badge ซึ่งสามารถนำเสนอเป็นไฟล์รูปภาพและ PDF แบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับทราบ

Punsaeng Banner (6).png (84 KB)

Badge is timeless and creditable. การเก็บประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบนี้ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ประสบการณ์ของเราก็ยังอยู่และเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงมีความน่าเชื่อถือ เพราะมีชื่อคอร์สเรียน ชื่อผู้สอน และชื่อองค์กรปรากฎใน Badge รวมถึงสามารถเข้าไปดูรายละเอียดคอร์สเรียนเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ Digital Badge สามารถใช้นำไปประกอบ resume สำหรับสมัครงาน รวมถึงเป็นข้อดีในการสังเกตความชอบ ความถนัด และทักษะของผู้เรียน เพื่อกำหนดทิศทางความฝันและความสำเร็จในอนาคต

เหตุผลที่ต้องเป็น digital badge

  • เราอาจทำใบเกียรติบัตรหาย และไม่ครบถ้วนได้
  • การเรียนในห้องเรียนมีเกรดเฉลี่ยเป็นตัวชี้วัด แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง ทักษะชีวิตคือทักษะที่จำเป็น ซึ่งไม่สามารถวัดด้วยตัวเลขได้ บางคนเรียนเก่ง แต่กลายเป็นเจ้าของกิจการเศรษฐีพันล้านในอนาคต บางคนกลายเป็นคนสำคัญเพราะมีความรู้เฉพาะด้าน ที่ไม่มีชื่ออาชีพบัญญัติไว้ในพจนานุกรม โลกเลี่ยนไปเร็วมาก จนมีอาชีพที่เราเคยรู้จักมากกมาย เช่น อาชีพแคสเกม อาชีพ Youtuber และพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ เป็นต้น

เช่นนั้น badge จึงเป็นเครื่องพิสูจน์การสะสมประสบการณ์ที่จำเป็นมากๆ เพื่อ การหางาน การสร้างงาน การสร้างต่อธุรกิจของผู้เรียนในปัจจุบันและอนาคต

 

Badge น่าเชื่อถือแค่ไหน

  • Badge บันทึกทักษะการเรียนรู้ความสำเร็จของผู้เรียนรู้
  • Badge มีเกณฑ์การสอบก่อนได้รับ badge
  • Badge ให้คะแนนผู้สอนเพื่อช่วยประเมินและพัฒนาหลักสูตร
  • Badge ออกแบบเองผ่านเว็บไซต์นี้ได้เลย ในแบบฉบับที่เราต้องการ

อนาคตของ Badge

การศึกษาและหลักสูตรออนไลน์แบบเปิดกว้างมีความต้องการเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพสูง จึงมีผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ เลือกเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
นอกวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแบบเดิมๆ ส่งผลให้ประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเพียงตัวชี้วัดที่จะนำมาใช้ประเมิน
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้อีกต่อไป

 

พวกเขาสามารถประเมินคุณภาพของผู้เรียนได้โดยใช้มาตรฐานเดียวกับในสถาบันการศึกษาแบบดั้งเดิม จึงคาดการณ์ได้ว่า
จะมีความต้องการ Digital Badge เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถตรวจสอบได้และรับรองความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า Badge
จะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นเครื่องมือแสดงความสำเร็จในการเรียนรู้

 

มูลค่าตลาดของ badge ทั่วโลกเติบโตขึ้น