0

Badge

Punsaeng Banner (6).png (84 KB)

Badge (แบดจ์) หรือแสตมป์สะสมเกียรติประวัติการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ไม่มีวันหมดอายุและเก็บได้ตลอดชีวิต 

ตัวอย่าง Badge.jpg (206 KB)

Badge is timeless and creditable. การเก็บประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบนี้ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน
ประสบการณ์ของเราก็ยังอยู่และเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงมีความน่าเชื่อถือ เพราะมีชื่อคอร์สเรียน ชื่อผู้สอน และชื่อองค์กรปรากฎใน
Badge รวมถึงสามารถเข้าไปดูรายละเอียดคอร์สเรียนเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้
Digital Badge สามารถใช้นำไปประกอบ resume สำหรับสมัครงาน รวมถึงเป็นข้อดีในการสังเกตความชอบ ความถนัด
และทักษะของผู้เรียน เพื่อกำหนดทิศทางความฝันและความสำเร็จในอนาคต

ฺBadge diagram.jpg (75 KB)

เหตุผลที่ต้องเป็น digital badge

 • เราอาจทำใบเกียรติบัตรหาย และไม่ครบถ้วนได้
 • การเรียนในห้องเรียนมีเกรดเฉลี่ยเป็นตัวชี้วัด แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง ทักษะชีวิตคือทักษะที่จำเป็นซึ่งไม่สามารถวัดด้วยตัวเลขได้
  บางคนเรียนเก่ง แต่กลายเป็นเจ้าของกิจการเศรษฐีพันล้านในอนาคต บางคนกลายเป็นคนสำคัญเพราะมีความรู้เฉพาะด้าน
  ที่ไม่มีชื่ออาชีพบัญญัติไว้ในพจนานุกรม โลกเลี่ยนไปเร็วมาก จนมีอาชีพที่เราเคยรู้จักมากกมาย เช่น อาชีพแคสเกม อาชีพ
  Youtuber และพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ เป็นต้น

เช่นนั้น badge จึงเป็นเครื่องพิสูจน์การสะสมประสบการณ์ที่จำเป็นมากๆ เพื่อ การหางาน การสร้างงาน การสร้างต่อธุรกิจของผู้เรียนในปัจจุบันและอนาคต

 

Badge น่าเชื่อถือแค่ไหน

 • Badge บันทึกทักษะการเรียนรู้ความสำเร็จของผู้เรียนรู้
 • Badge มีเกณฑ์การสอบก่อนได้รับ badge
 • Badge ให้คะแนนผู้สอนเพื่อช่วยประเมินและพัฒนาหลักสูตร
 • Badge ออกแบบเองผ่านเว็บไซต์นี้ได้เลย ในแบบฉบับที่เราต้องการ

 

อนาคตของ Badge

การศึกษาและหลักสูตรออนไลน์แบบเปิดกว้างมีความต้องการเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพสูง จึงมีผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ เลือกเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
นอกวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแบบเดิมๆ ส่งผลให้ประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเพียงตัวชี้วัดที่จะนำมาใช้ประเมิน
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้อีกต่อไป

 

พวกเขาสามารถประเมินคุณภาพของผู้เรียนได้โดยใช้มาตรฐานเดียวกับในสถาบันการศึกษาแบบดั้งเดิม จึงคาดการณ์ได้ว่า
จะมีความต้องการ Digital Badge เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถตรวจสอบได้และรับรองความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า Badge
จะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นเครื่องมือแสดงความสำเร็จในการเรียนรู้

 

มูลค่าตลาดของ badge ทั่วโลกเติบโตขึ้น