063-2451549 0

คอร์สออนไลน์

่รน

22 October 2021

ชื่อคอร์ส : ่รน / ระยะเวลาสิทธิ์ในการรับชม : 60 วัน / ราคา : 1 บาท

เนื้อหาของคอร์สนี้

Phonics Bingo Test 

DEMO

Video บทเรียน

Badge ที่จะได้รับสำหรับบทเรียนนี้

ผู้สอน

punsaeng lifeskills

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ