0

คอร์สปฏิบัติ

89899

20 September 2022

จำนวนคนดู: 13

จำนวนคนสมัคร: 1

ชื่อคอร์ส : 89899

ช่วงวัย : 16-18 ปี

เงื่อนไขการได้รับ Badge

ส่งรูป

ติดต่อครูผู้สอน

line Punsaeng

facebook Weerakan

phone +66882656629

เนื้อหาของคอร์สนี้

ปฏิบัติ

ตัวอย่างการสอน

สถานที่นัดหมาย

วัด

ตำบล ท่าเสา
อำเภอ ไทรโยค
จังหวัด กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ 50200

วันเวลา:

  • 20/09/2022 00:00 - 29/10/2022 23:59
  • 20/09/2022 00:00 - 20/09/2022 23:59

Badge ที่จะได้รับสำหรับบทเรียนนี้

ผู้สอน

วีรกาณต์ เก่งกาจ

ประวัติการศึกษา

2555-2557 ปริญญาโท  การศึกษาการพัฒนา (Development studies)      
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549- 2553 ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ธันวาคม 2560- ปัจจุบัน  ฝ่ายการตลาด   บริษัทสมสมัยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มกราคม 2558- ปัจจุบัน  ผู้ก่อตั้งและผู้ประสานงาน  ศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตปันแสง

มกราคม 2558 – มิถุนายน 2560  ผู้ช่วยนักวิจัย  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีนาคม 2553 – มีนาคม 2555  ผู้ประสานงานเยาวชนยุคพลังงานสะอาด  Greenpeace Southeast Asia ประจำประเทศไทย

ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ

ภาษาอังกฤษ

อสังหาริมทรัพย์