0

การศึกษาทางเลือก โฮมสคูล“Home school”

23 September 2022

จำนวนคนดู: 93

ผู้ปกครองมือใหม่หลายคนที่มีน้องในวัยเล็กๆ  ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนกำลังวางแผนให้กับชีวิตของน้องๆว่าควรจะให้ไปเรียนที่ไหนดี ไม่ใช่แค่สถานที่ที่ผู้ปกครองเป็นกังวล  แต่รวมไปถึงความปลอดภัย  คุณภาพของผู้สอนในโรงเรียนว่าจะสามารถดูแลและสอนน้องๆได้หรือไม่ เพราะจำนวนนักเรียนที่เยอะทำให้การดูแลอาจจะไม่ทั่วถึง สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดอย่างรอบคอบเลยใช่ไหมละคะ

 

ปัญแสงจะพามาแนะนำ การศึกษาทางเลือกหรือเรียกว่า “Home school”ให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของผู้ปกครองที่มีเวลาอยู่กับน้องๆ

 

โฮมสคูล (Home school) คืออะไร

โฮมสคูล หรือ การศึกษาโดยครอบครัว  คือ การเรียนการสอนที่ผู้ปกครองจัดขึ้นให้สำหรับลูกๆของตนเอง โดยมีสิทธิคุ้มครองตามกฤหมาย  มีการจัดการศึกษารูปแบบใดแบบหนึ่ง หรือ ทั้ง 3 รูปแบบ  ดังนี้  การศึกษาในระบบ,  การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย

 

เรียนอย่าไรให้มีประสิทธิภาพ (14).jpg (117 KB)

ลักษะเด่นของ การศึกษา โฮมสคูล (homeschool)

  • การจัดการเรียนการสอนที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบโดยตรง รวมไปถึงการจัดทำหลักสูตร หรือ ผู้ปกครองสามารถจัดร่วมกันระหว่างครอบครัวกับทางโรงเรียน
  • การเรียนแบบ โฮมสคูล จะตอบสนองต่อความสนใจและความต้องการของเด็กๆ แต่ละครอบครัวซึ่งมีปัญหาแตกต่างกันออกไป ระบบนี้จึงมีความยืนหยุ่น 
  • เป็นการเรียนตัวต่อตัว ซึ่งสามารถทำให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของแต่ละบุคคล รวมไปถึงสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของโลกในปัจจุบันอีกด้วย
  • การศึกษา โฮมสคูล ไม่ได้เป็นการศึกษาเพื่อผลกำไร และ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก

 

เด็กอายุเท่าไรถึงเริ่มเรียนโฮมสคูลได้ 

   รูปแบบการศึกษา โฮมสคูล ในประเทศไทยสามารถให้เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ อนุบาล- มัธยมศึกษา ปีที่ 6 เท่านั้น   (ระดับอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ยังไม่อนุญาต)

 

แน่นอนว่า การเรียนในรูปแบบนี้ต้องมีทั้งผลดี - ผลเสีย เหมือนการศึกษาในระบบเราไปดูกันเลย

ข้อดี การเรียน โฮมสคูล

1.ผู้ปกครองได้ใช้เวลาอยู่กับบุตรหลานได้เต็มที่

2.ผู้ปกครองสามารถจัดสรรหลักสูตรหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบุตรหลาน รวมถึงการตัดสินใจว่าการเรียนสิ่งไหน เวลาไหน เหมาะสมที่สุด

3.เด็กไม่ต้องเผชิญกับความกดันจากการเปรียบเทียบผลคะแนนกับเด็กคนอื่นๆ จนทำให้รู้สึกด้อยค่า

4.น้องๆจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ทักษะการใช้ชีวิต ที่ในระบบโรงเรียนปกติไม่มีสอน

5.เป็นการฝึกให้น้องๆรักในการเรียนรู้ เพราะการเรียนนอกระบบเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

 

 ข้อเสีย การเรียน โฮมสคูล

1.ไม่เหมาะกับผู้ปกครองที่มีเวลาน้อย  เพราะการเรียนรูปแบบนี้ต้องมีเวลาอยู่กับเด็กค่อนค้างมาก ถึง มากที่สุด 

2.เรื่องของการวางแผนและการทำหลักสูตรเป็นงานที่ค่อนค้างหนักเอาเรื่องถ้ามีการวางแผนที่ไม่ดีอาจจะทำให้เด็ก เกิดการเรียนรู้ในบางวิชาช้ากว่า เพื่อนๆที่เรียนในระบบ

3.ผู้ปกครองที่ตัดสินใจเลือกการศึกษา โฮมสคูล อาจจะถูกแรงกดดันจากคนรอบข้าง ที่มองว่าการให้เด็กเรียนเองที่บ้าน อาจจะทำให้เด็กเข้าสังคมได้ยาก

4.น้องๆอาจจะขาดทักษะบางอย่างไป เช่น การเผชิญแรงกด การแก้สถานะการณ์เฉพาะหน้า หรือแม้แต่การทำงานร่วมเป็นทีม สิ่งเหล่านี้ผู้ปกครองควรให้ความสนใจในการออกแบบการสอนเป็นพิเศษ  โดยเฉพาะในเด็กบางคนที่มีปัญหาในการเข้าสังคม

 

วิธีการสอบวัดผลเป็นอย่างไร 

• พ่อแม่จะเป็นผู้วัดผลและประเมินด้วยตัวเอง

• ทำตามหลักเกณฑ์ในหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะเข้าร่วมประเมินพร้อมผู้ปกครองเด็กปีละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นทางสำงานจะเทียบระดับชั้นให้กับเด็ก

 

อ่านต่อวิธีการเตรียมตัวสำหรับผู้ปกครองที่อยากทำ homeschool https://www.punsaeng.com/news/237/

 

 

 

ข้อมูลอ้างอิง :www.parentsone.com/prepare-home-school


Tags: