บริการของเรา

ศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตปัญแสง (ปัญญา + แสงสว่าง) กำเนิดจากปัญหา "เรียนแล้วไม่ได้ใช้ ทำอย่างไรให้ความรู้นั้นใช้ได้จริงในชีวิตและการประกอบอาชีพ" สำหรับเด็กและนักศึกษาที่ต้องการรู้จักตัวเอง สานความฝันและเป้าหมาย ทักษะชีวิตจึงสำคัญต่อการสร้างแผนชีวิต มีงานทำ ด้วยการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และ ทำงานร่วมกับผู้อื่น

คอร์ส

คอร์ส: พัฒนาทักษะชีวิตจากนักบ่มเพาะทักษะ

กิจกรรม

กิจกรรม: กิจกรรม เรียนแล้วใช้ เพื่อประโยชน์สูงสุด

บล๊อค

บล๊อค: บทความพัฒนาทักษะชีวิต Get your plan, your jobs and your life