063-2451549 0

"เรียน แล้ว ใช้"

พื้นที่การเรียนรู้อิสระ รวบรวมทักษะชีวิต
"เรียนแล้วนำไปใช้ได้จริง"
สร้างชีวิต สร้างงาน และสร้างเงิน
โดยมีการประทับร่องรอยการเรียนรู้
และความสำเร็จตลอดชีวิต

Untitled_design__5_-removebg-preview.png (164 KB)

คอร์สออนไลน์ยอดนิยม

คอร์สออนไลน์

่รน

22 October 2021

คอร์สออนไลน์

คอร์สออนไลน์

28 October 2021

คอร์สออนไลน์

rdfwedc

30 October 2021

คอร์สออนไลน์แนะนำ

คอร์สออนไลน์ + คอร์สปฎิบัติยอดนิยม

คอร์สออนไลน์ + ปฏิบัติ

ฝึกงาน โครงการบ้านจัดสรรไอลิน สันทราย

23 November 2021

คอร์สออนไลน์ + ปฏิบัติ

online และ offline

20 October 2021

คอร์สออนไลน์ + คอร์สปฎิบัติแนะนำ

คอร์สปฏิบัติการยอดนิยม

คอร์สปฏิบัติ

test

17 October 2021

คอร์สปฏิบัติการแนะนำ

สื่อการสอน

Phonic Bingo

Teach with Us

Learners (Portfolio)