063-2451549 0

"เรียน แล้ว ใช้"

ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ทักษะชีวิตกำเนิดจากปัญหา "เรียนแล้วไม่ได้ใช้ ทำอย่างไรให้ความรู้นั้นใช้ได้จริงในชีวิตและการประกอบอาชีพ"
สำหรับเด็กและนักศึกษาที่ต้องการรู้จักตัวเอง สานความฝันและเป้าหมาย ทักษะชีวิตจึงสำคัญต่อการสร้างแผนชีวิต
มีงานทำ ด้วยการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และ ทำงานร่วมกับผู้อื่น

about.png (97 KB)

คอร์สออนไลน์ยอดนิยม

คอร์สออนไลน์

่รน

22 October 2021

คอร์สออนไลน์แนะนำ

คอร์สออนไลน์ + คอร์สปฎิบัติยอดนิยม

คอร์สออนไลน์ + คอร์สปฎิบัติแนะนำ

คอร์สปฏิบัติการยอดนิยม

คอร์สปฏิบัติการแนะนำ

สื่อการสอน

Phonic Bingo

Teach with Us

Learners (Portfolio)