0

"เรียน แล้ว ใช้"

พื้นที่การเรียนรู้อิสระ รวบรวมทักษะชีวิต
"เรียนแล้วนำไปใช้ได้จริง"
สร้างชีวิต สร้างงาน และสร้างเงิน
โดยมีการประทับร่องรอยการเรียนรู้
และความสำเร็จตลอดชีวิต

Untitled_design__5_-removebg-preview.png (164 KB)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โฮงเฮียนสืบสานล้านนา เปิดรับสมัครผู้เรียน

เปิดรับสมัคร เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนกา…

02 November 2022

จำนวนคนดู: 334

แฮงตึงฟาร์ม

ปิดเทอมมาปล่อยแฮงให้แฮงตึง..ที่แฮงตึงฟาร์ม อ.เมือง เชียงใหม่ กับก…

25 October 2022

จำนวนคนดู: 312

Pun Pun Camp for Kids

  อนุญาตประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแคมป์ปิ้ง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และ…

25 October 2022

จำนวนคนดู: 322

กิจกรรมการเรียนรู้ยอดนิยม

กิจกรรมการเรียนรู้แนะนำ

คอร์ส On Site ยอดนิยม

คอร์สเรียน On Site

โปรแกรมฝึกงาน โครงการบ้านจัดสรรไอลิน

06 June 2022

จำนวนคนดู: 1,031

จำนวนคนสมัคร: 12

คอร์ส On Site แนะนำ

คอร์สออนไลน์ยอดนิยม

คอร์สออนไลน์

ฝึกภาษาอังกฤษอย่างไร ให้เหมือนเจ้าของภาษา ดูจบพูดได้เลย

03 May 2022

จำนวนคนดู: 861

จำนวนคนสมัคร: 8

คอร์สออนไลน์แนะนำ

สื่อการสอน

Teach with Us

Learners (Portfolio)