คุณๆ มาลด PM 2.5 กันเถอะ

ทุกคนต้องแยกขยะอย่างจริงจัง แต่ทำได้ประมาณ 90% อีก 10 % บกพร่องความเข้าใจผิดของสมาชิกค่าย เราแยกขยะ 5 ชนิดได้แก่ เศษอาหาร (leftover) ขวดแก้ว (Glass) ขวดพลาสติก (Plastic bottle) กระดาษ (Paper) ขยะทั่วไป (General Waste, unrecycled) ผลปรากฏว่า เศษอาหาร (leftover) ถูกนำไปทำปุ๋ยหมัก 100% ขว...

อ่านต่อ

ฟังมาก พูดน้อย ไม่ตัดสิน

เมื่อฉันเปิดใจรับฟัง โลกของฉันกว้างขึ้นเยอะเลย

อ่านต่อ

จิตสำนึกและจิตใต้สำนึก

ถ้าเราอยากเป็นคนเช่นไร ให้คิดกับตัวเอง เช่นนั้น เพราะจิตใต้สำนึกจะรับทุกอย่าง ไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงหรือเท็จ ถ้าพี่จิตรับอะไรเยอะ ซ้ำๆ บ่อยๆ เขาจะคิดว่าส่ิงนั้นเป็นความจริง จนกลายเป็นความเชื่อ ฝังอยู่ในใจ ทำให้เรามองตัวเอง มองคนอื่น และมองโลกเช่นนั้น

อ่านต่อ