0

About Us

about

ปัญแสงคือองค์กร​เอกชน​ มุ่งเน้น​การเปิดโอกาสการศึกษาที่ไม่จำกัดอยู่ในห้องเรียน​ และข้ามผ่านเกรดเฉลี่ยที่ไม่ใช่เครื่องมือเดียวที่พิสูจน์​ความเก่งกาจ

การทำงาน​ การใช้ชีวิต​

ปัญแสง มาจากคำว่า ปัญญา+แสงสว่าง ปัญญาที่ส่องแสงนำทางให้ผู้เรียนค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบ รักในสิ่งที่ตัวเอง และทำในสิ่งที่ฝันให้สำเร็จ

ปัญแสง ก่อตั้งเมื่อปี 2559 โดย น.ส.วีรกาณต์ เก่งกาจ มหาบัณฑิต จากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มช  มักตั้งคำถามว่า

"ทำไมการเล่าเรียนค่อนชีวิตของเรา ถึงไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงหรือเห็นเป็นรูปธรรมสักเท่าไร"

แต้วจบจาก คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มช ระหว่างเรียน ได้เข้าร่วมชมรมโรตาแรคท์ ทำค่าย จัดกิจกรรม รับจัดค่ายให้เยาวชนต่างชาติ
และหาเรื่องไปร่วมกิจกรรมอบรมทั้งในและนอกประเทศอยู่บ่อยๆ จึงเห็นแนวคิดและความเก่งกาจเกินวัยของเยาวชนต่างประเทศ อึ้งกับความคิด
อะไรที่หล่อหลอมให้พวกเขาคิดแบบนี้ ผิดกับเด็กไทยที่กลัวและกอด comfort zone จนติดกรอบจนเกินไป หลังจากนั้นได้ไปทำงาน
เป็นผู้ประสานงานเยาวชนยุคพลังงานสะอาดขององค์กร Greenpeace Southeast Asia Thailand ที่นี่ทำให้แต้วได้เรียนรู้แนวคิดของรัฐบาล
การเมือง และกลุ่มอนุรักษ์ที่ต้องการปกป้องทรัพยากรของโลก มีการต่อรอง การขัดผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เป็นเกมที่เล่นบนชีวิตคน หลายชุมชนทั่วโลก
แต่กระนั้นก็ได้เรียนรู้มากขึ้นด้วยการหาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้น เช่น สร้างทักษะและอาชีพ แต่สิ่งที่ขาด คือ การนำความรู้ ไปใช้จริง
จึงตัดสินใจเรียนต่อ ป.โท ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตร Development Studies เพราะเชื่อว่าประเทศจะเข้มแข็งได้ด้วยการทำให้
ยูนิตเล็กๆเช่นชุมชน แข็งแรงก่อน ที่นี่แต้วได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความคิดกับเพื่อนหลายประเทศ และเรียนรู้การต่อรอง การปรับตัว
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนต่างๆ แต่กระนั้น แต้วก็ยังไม่วาย ใจร้อน คิดถึงผลลัพธ์ที่จับต้องได้ของการพัฒนา มากกว่า การถกเถียงปัญหาในที่ประชุม

รากปัญหาของสังคม ส่วนหนึ่งมาจากการขาดการนำความรู้ไปใช้ เราจะทำอย่างไรให้ความรู้ที่มีทั้งในและนอกสถานศึกษาเป็นประโยชน์กับคนหมู่มาก
และนี่จึงเป็นที่มาของปัญแสงและ www.punsaeng.com นี้