0

กิจกรรมเรียนรู้

รร

05 November 2022

จำนวนคนดู: 381

จำนวนคนสมัคร: 0

ชื่อคอร์ส : รร

ช่วงวัย : 16-18 ปี

คุณสมบัติผู้เรียน

ีเ

เงื่อนไขการได้รับ Badge

555

ติดต่อครูผู้สอน

line ถถ

facebook ถถ

phone 0882656629​

เนื้อหาของคอร์สนี้

กา​คอคัส​รรัะ

วิธีการเรียนออนไลน์: Facebook Group

สถานที่นัดหมาย

44

ตำบล สระพังทอง
อำเภอ เขาวง
จังหวัด กาฬสินธุ์
ลิงค์พิกัด

วันเวลา:

ผู้สอน

วีรกาณต์ เก่งกาจ

ประวัติการศึกษา

2555-2557 ปริญญาโท  การศึกษาการพัฒนา (Development studies)      
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549- 2553 ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ธันวาคม 2560- ปัจจุบัน  ฝ่ายการตลาด   บริษัทสมสมัยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มกราคม 2558- ปัจจุบัน  ผู้ก่อตั้งและผู้ประสานงาน  ศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตปันแสง

มกราคม 2558 – มิถุนายน 2560  ผู้ช่วยนักวิจัย  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีนาคม 2553 – มีนาคม 2555  ผู้ประสานงานเยาวชนยุคพลังงานสะอาด  Greenpeace Southeast Asia ประจำประเทศไทย

ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ

ภาษาอังกฤษ

อสังหาริมทรัพย์