0

กิจกรรมเรียนรู้

U

12 November 2022

จำนวนคนดู: 655

จำนวนคนสมัคร: 0

ชื่อคอร์ส : U

ช่วงวัย : 11 - 15 ปี

ติดต่อครูผู้สอน

line

facebook

phone

เนื้อหาของคอร์สนี้

วิธีการเรียนออนไลน์: Facebook Group

สถานที่นัดหมาย

U

ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ลิงค์พิกัด

วันเวลา:

ผู้สอน

วีรกาณต์ เก่งกาจ

ประวัติการศึกษา

2555-2557

ปริญญาโท  การศึกษาการพัฒนา (Development studies)      

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549- 2553  

ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ธันวาคม 2560- ปัจจุบัน

ฝ่ายการตลาด

บริษัทสมสมัยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มกราคม 2558- ปัจจุบัน

ผู้ก่อตั้งและผู้ประสานงาน

ศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตปัญแสง

มกราคม 2558 – มิถุนายน 2560

ผู้ช่วยนักวิจัย

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีนาคม 2553 – มีนาคม 2555

ผู้ประสานงานเยาวชนยุคพลังงานสะอาด

Greenpeace Southeast Asia ประจำประเทศไทย

ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ