0

คอร์สออนไลน์

ชงขายรวย ชาไทยโบราณ

20 December 2021

จำนวนคนดู: 750

จำนวนคนสมัคร: 0

ชื่อคอร์ส : ชงขายรวย ชาไทยโบราณ

ช่วงวัย : 19-23 ปี

ติดต่อครูผู้สอน

line

facebook

phone

เนื้อหาของคอร์สนี้

ตัวอย่างการสอน

Badge ที่จะได้รับสำหรับบทเรียนนี้

ผู้สอน

ภักคะมณ เหมสรา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร 

สาขาวิชาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

ประวัติการทำงาน

พนักงานบัญชี มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย อายุการทำงาน 17 ปี 

ปัจจุบัน เปิดร้านคาเฟ่เล็กๆ

ชื่อร้าน มอกม่วน ตี้สวนอิแม่ 

 

 

 

ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ

การทำอาหาร ทำขนม ทำเครื่องดื่ม

และงานสอนทำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม