063-2451549 0

คอร์สออนไลน์

ฝึกภาษาอังกฤษอย่างไร ให้เหมือนเจ้าของภาษา ดูจบพูดได้เลย

03 May 2022

ชื่อคอร์ส : ฝึกภาษาอังกฤษอย่างไร ให้เหมือนเจ้าของภาษา ดูจบพูดได้เลย

เงื่อนไข

เรียนออนไลน์ ใน Facebook group กลุ่มปิดนะคะ 

สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาเลยค่า 

ติดต่อครูผู้สอน

line https://lin.ee/m4V3Y8S

facebook https://www.facebook.com/Punsaenglifeskills/

phone 08826566229

เนื้อหาของคอร์สนี้

 

หลักสูตร ดังนี้

 Unit 1 บทนำ: ฉันทำได้

 Unit 2 อุ่นเครื่องด้วยการปรับหู การพูดที่ดี เกิดจากการฟังที่ดี

 Unit 3 ฝึกออกเสียงคำผสม (พยัญชนะ-สระ-พยัญชนะ) ที่ใช้ในเกม Phonics Bingo

 Unit 4 ออกเสียงคำต่างๆ

 Unit 5 มาเล่นเกม Phonics Bingo กัน (มีไฟล์เอกสารประกอบ)

 Unit 6 ฝึกการผสมคำ ด้วยบัตรคำ DIY

ตัวอย่างการสอน

วิธีการเรียนออนไลน์: Facebook Group

Badge ที่จะได้รับสำหรับบทเรียนนี้

ผู้สอน

วีรกาณต์ เก่งกาจ

ประวัติการศึกษา

2555-2557 ปริญญาโท  การศึกษาการพัฒนา (Development studies)      
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549- 2553 ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ธันวาคม 2560- ปัจจุบัน  ฝ่ายการตลาด   บริษัทสมสมัยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มกราคม 2558- ปัจจุบัน  ผู้ก่อตั้งและผู้ประสานงาน  ศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตปันแสง

มกราคม 2558 – มิถุนายน 2560  ผู้ช่วยนักวิจัย  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีนาคม 2553 – มีนาคม 2555  ผู้ประสานงานเยาวชนยุคพลังงานสะอาด  Greenpeace Southeast Asia ประจำประเทศไทย

ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ

ภาษาอังกฤษ

อสังหาริมทรัพย์