0

คอร์สออนไลน์

Test

08 October 2022

จำนวนคนดู: 622

จำนวนคนสมัคร: 0

ชื่อคอร์ส : Test

ช่วงวัย : 3-5 ปี

คุณสมบัติผู้เรียน

Test

ติดต่อครูผู้สอน

line 1

facebook 1

phone 1

เนื้อหาของคอร์สนี้

วิธีการเรียนออนไลน์: Facebook Group

ผู้สอน

ซีเอ็มไนส์ ผู้สอน

ประวัติการศึกษา

Chief Financial Officer Certification Program Class 20/2016 สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee Program Class (AACP 23/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 212/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 120/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Internal Auditing Certification Program 2/2015 สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย

Advance for Corporate Secretaries 1/2015 Thai Listed Companies Association

Fundamentals for Corporate Secretaries 1/2015 Thai Listed Companies Association

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน วิทยากรธรรมนิติฝึกอบรมและสัมนา

ปัจจุบัน อาจารย์บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน(CFO) – บจก อรสิรินโฮลดิ้ง

บมจ สมบูรณ์แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี

บมจ วีจีไอ โกลบอลมีเดีย

บมจ แกรมมี่เอ็นเตอร์เทนเมนท์

บมจ กระจกไทยอาซาฮี

บมจ ทูร วิชั่น/IBC

บมจ บางกอกแลนด์

ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย(CPA) ผู้ตรวจสอบภาษี