0

คอร์สเรียน On Site

a

10 October 2022

จำนวนคนดู: 245

จำนวนคนสมัคร: 0

ชื่อคอร์ส : a

ช่วงวัย : 16-18 ปี

คุณสมบัติผู้เรียน

h

เงื่อนไขการได้รับ Badge

ตอบคำถามค

ติดต่อครูผู้สอน

line 1

facebook 2

phone 1

เนื้อหาของคอร์สนี้

5

สถานที่นัดหมาย

u

ตำบล กุดหว้า
อำเภอ กุฉินารายณ์
จังหวัด กาฬสินธุ์
ลิงค์พิกัด 60000

วันเวลา:

Badge ที่จะได้รับสำหรับบทเรียนนี้

ผู้สอน

วีรกาณต์ เก่งกาจ

ประวัติการศึกษา

2555-2557 ปริญญาโท  การศึกษาการพัฒนา (Development studies)      
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549- 2553 ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ธันวาคม 2560- ปัจจุบัน  ฝ่ายการตลาด   บริษัทสมสมัยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

มกราคม 2558- ปัจจุบัน  ผู้ก่อตั้งและผู้ประสานงาน  ศูนย์เรียนรู้ทักษะชีวิตปันแสง

มกราคม 2558 – มิถุนายน 2560  ผู้ช่วยนักวิจัย  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีนาคม 2553 – มีนาคม 2555  ผู้ประสานงานเยาวชนยุคพลังงานสะอาด  Greenpeace Southeast Asia ประจำประเทศไทย

ความถนัด/ความเชี่ยวชาญ

ภาษาอังกฤษ

อสังหาริมทรัพย์