0

Learners (Portfolio)

lp01.jpg (148 KB)

Digital badge แสดงหลักฐานการรับรองคุณสมบัติ การบรรลุการเรียนรู้ การผ่านเกณฑ์ หรือความสามารถบางประเภท ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ทักษะ คุณภาพ หรือความสนใจ ในการกำหนดเป้าหมาย badge จะกระตุ้นพฤติกรรม แสดงถึงการบรรลุผลและความสำเร็จในบริบทต่างๆ ซึ่งรวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาสำหรับผู้บริหาร สมาคม การเรียนรู้ออนไลน์ โปรแกรมการฝึกอบรม ค่ายฝึกฝน หน่วยงานมอบรางวัล และอื่นๆ ในขณะเดียวกัน ยังมีโปรแกรมออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ ที่นำตราสัญลักษณ์เพื่อบันทึกเครื่องหมายความสำเร็จของผู้เรียน

lp02.jpg (102 KB)

Badge เป็นการบันทึกความสำเร็จที่ไม่ได้จำกัดหลักสูตร แต่กลับยืดหยุ่นมากขึ้น ทั้งระดับการเรียนและทักษะการเรียนรู้ที่ผสมผสานหรือความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย

Badge ออกโดย องค์กรหรือบุคคล ที่กำหนดเงื่อนไข สามารถออกแบบ และจัดการรูปแบบที่ต้องการเพื่อมอบให้แก่ผู้เรียนได้

 

Badge น่าเชื่อถือแค่ไหน

  • Badge บันทึกทักษะการเรียนรู้ความสำเร็จของผู้เรียนรู้
  • Badge มีเกณฑ์การสอบก่อนได้รับ badge
  • Badge ให้คะแนนผู้สอนเพื่อช่วยประเมินและพัฒนาหลักสูตร
  • Badge ออกแบบเองผ่านเว็บไซต์นี้ได้เลย ในแบบฉบับที่เราต้องการ

 

lp03.jpg (134 KB)

จุดประสงค์ของขั้นตอนสุดท้ายนี้คือการมอบ Badge เพื่อใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ความสำเร็จหรือทักษะที่สามารถแสดง เข้าถึง และยืนยันได้ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เขาหรือเธอสามารถแชร์ Badge ได้ในรูปแบบต่างๆ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงโซเชียลมีเดีย ไฟล์ PDF และ เรซูเม่ (resume)