0

เงื่อนไข ผู้เรียน

1.  ไม่จำกัดอายุ

2.  สามารถเลือกเรียนได้ทั้งออนไลน์และภาคปฏิบัติ

3.  หากผู้เรียนชำระเงินไปแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

4.  หากมีปัญหา ติดต่อ admin นะคะ

5.  เรียนแล้วใช้งานนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไข ผู้สอน

1.  ไม่จำกัดอายุผู้สอน

2.  สามารถเลือกสอนได้ทั้งออนไลน์และภาคปฏิบัติ หรือทั้งสอง แล้วแต่หลักสูตร

3.  หากผู้เรียนชำระเงินไปแล้ว ผู้สอนไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

4.  หากมีปัญหา ติดต่อ admin นะคะ

5.  ไม่สอนหลักสูตรที่ผิดกฎหมาย เกี่ยวกับอบายมุขทุกประเภท

6.  ไม่นำคลิปหรือลอกเลี่ยนความรู้ของผู้อื่น โดยไม่ให้เครดิตแหล่งที่มา

7.  บอกต่อคอร์สเรียนดีๆ

 

 

เงื่อนไข องค์กร

1.  ไม่จำกัดอายุผู้สอน

2.  สามารถเลือกสอนได้ทั้งออนไลน์และภาคปฏิบัติ หรือทั้งสอง แล้วแต่หลักสูตร

3.  หากผู้เรียนชำระเงินไปแล้ว ผู้สอนไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

4.  หากมีปัญหา ติดต่อ admin นะคะ

5.  ไม่สอนหลักสูตรที่ผิดกฎหมาย เกี่ยวกับอบายมุขทุกประเภท

6.  ไม่นำคลิปหรือลอกเลี่ยนความรู้ของผู้อื่น โดยไม่ให้เครดิตแหล่งที่มา

7.  บอกต่อคอร์สเรียนดีๆ