0

4 ทักษะที่ได้จากการเริ่มต้นปลูกสำหรับทั้งเด็กเล็ก เด็กโต ผู้ใหญ่

22 September 2022

จำนวนคนดู: 188

ในยุคปัจจุบัน ถือว่าเป็นยุคที่เร่งรีบมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนที่อาศัญอยู่ในเมืองใหญ่ ทำให้การใช้เวลากับครอบครัวลดน้อยลง  ปัญแสงมีกิจกรรมดีๆมาแนะนำคุณพ่อคุณแม่และน้องๆได้สร้างเวลาร่วมกันเพื่อเพิ่มความสามัคคีในครอบครัวอีก ยังเป็นการสร้างเสริมทักษะและพัฒนาการของน้องๆอีกด้วย นั้นก็คือการ ปลูกต้นไม้

หลายๆท่านคงรู้อยู่แล้วว่าการปลูกพืชผัก หรือ ต้นไม้ มีประโยชน์ในยุคปัจจุบัน ปัญแสงจะมาบอก 

girls-g5cf216ca4_640.jpg (81 KB)

4 ทักษะที่ได้จากการเริ่มต้นปลูกสำหรับทั้งเด็กเล็ก เด็กโต ผู้ใหญ่

1.ฝึกการตั้งเป้าหมาย และกระบวนการความคิด

พืชมีหลายร้อยชนิดให้เลือกนำมาปลูกมากมายสิ่งนี้เป็นขั้นแรกที่ต้องตั้งเป้าหมายว่า “เราจะปลูกอะไร” หลังจากเรามีเป้าหมายในใจ สิ่งต่อมาคืออการศึกษากระบวนการทางความคิดว่า เราควรจะใช้พื้นที่ไหน ทิศทางไหนแสงน้อยแสงมาก และอื่นๆ 

 

สำหรับน้องอายุน้อยหรือผู้ที่ไม่เคยปลูกมาก่อนเลย ผู้ปกครองควรชี้แนะพืชเริ่มต้นง่ายๆที่เห็นผลเร็ว เช่น แตง ทานตะวันอ่อน เป็นต้น เพื่อที่ผู้เริ่มจะได้เห็นผลเร็วและมีกำลังใจในการปลูกพืชอื่นๆต่อไป

2.ฝึกการตัดสินใจ

ขึ้นตอนที่การลงมือทำ ตัดสินใจเลือกที่จะปลูกโดยการลงมือทำ หาสิ่งที่ต้องมี จัดสถานที่เตรียมปลูก และเริ่มเพราะเมล็ดได้เลย  ผู้ปกครองหรือคนใกล้ตัวต้องกระตุ้น น้องๆหรือมือใหม่ โดยการทำให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อน

3.ฝึกความมีวินัยและความรับผิดชอบ

เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ แสดงว่าผู้เริ่มปลูกเดินทางมาครึ่งทางแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้ การวางเป้าหมาย การลงมือทำ คือการมีวินัยและรับผิดชอบ พืชให้เติบโตแข็งแรงจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

4.ฝึกความอดทน

เป้าหมายที่จะสำเร็จได้ต้องมีความอดทน ในการดูแลเอาใจใส่ อย่างต่อเนื่อง จึงจะทำให้เกิดผลรับที่เราคาดหวัง แต่ถึงจะล้มเหลวก็สามารถที่จะทดลองปลูกใหม่ได้เรื่อยๆ การปลูกพืชผักต้นไม้จะเป็นการฝึกการยอมรับความล้มเหลวสำหรับน้องๆผู้เริ่มต้น

 

แนะนำพืชกันงู อ่านต่อ https://www.punsaeng.com/news/231/


Tags: