0

โฮงเฮียนสืบสานล้านนา เปิดรับสมัครผู้เรียน

02 November 2022

จำนวนคนดู: 334

เปิดรับสมัคร
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเรียนรู้
312593304_220115747010979_6858843700562207998_n.jpg (105 KB)
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภูมิปัญญาล้านนา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2565
เปิดเรียน วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
(เรียนเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์)
หลักสูตรที่เปิด
หลักสูตร ก้าปั่นกอง ***(รับสมัครอายุ 8 ปี ขึ้นไป)
หลักสูตร อักษรล้านนา ***(รับสมัครอายุ 16 ปี ขึ้นไป)
หลักสูตร อาหารและการใช้สมุนไพร***
หลักสูตร ฟ้อนผางประทีป ***(รับสมัครอายุ 5 ปี ขึ้นไป)
หลักสูตร ดนตรีพื้นเมือง พื้นฐาน ๑ ***(รับสมัครอายุ 7 ปี ขึ้นไป)
หลักสูตร ฟ้อนนกกิงกะหล่า พื้นฐาน ๑ ***(รับสมัครอายุ 8 ปี ขึ้นไป)
หลักสูตร ฟ้อนนกกิงกะหล่า พื้นฐาน ๒ ***(รับสมัครอายุ 8 ปี ขึ้นไป)
หลักการ ฟ้อนก๋ายลาย *** (รับสมัครอายุ 5 ปี ขึ้นไป)
หลักสูตร ฟ้อนไต แม่ฮ่องสอน ***(รับสมัครอายุ 5 ปี ขึ้นไป)
หลักสูตร ปั้นดิน พื้นฐาน ๑ ***(รับสมัครอายุ 5 ปี ขึ้นไป)
หลักสูตร ฟ้อนเจิง พื้นฐาน ๑ ***(รับสมัครอายุ 12 ปี ขึ้นไป)
หลักสูตร กลองสะบัดชัย พื้นฐาน 1 และ 2 ***(รับสมัครอายุ 5 ปี ขึ้นไป)
หลักสูตร กลองสะบัดชัย ระดับ 3 - 4 ***(รับสมัครอายุ 5 ปี ขึ้นไป)
หลักสูตร กลองก้นยาว(ปู่เจ่) *(รับสมัครอายุ 8 ปี ขึ้นไป)
(เรียนทั้งหมด 8 สัปดาห์ จำนวน 16 ชั่วโมง)
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
<img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t5/1.5/16/1f4cc.png" alt="

Tags: