0

Teach With Us

teach1

ถึงคุณครู ผู้รู้ กูรู โค้ช โรงเรียน มหาวิทยาลัย ติวเตอร์ และสถาบันการศึกษาทุกรูปแบบที่เคารพรัก 

เรื่อง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นอกกรอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกหลานไทย

ปัญแสง ตั้งใจทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมคอร์สทั้งออนไลน์ ภาคปฏิบัติ ในทุกมิติ เกี่ยวกับทักษะชีวิต ทักษะจำเป็นในยุคปัจจุบันที่มากกว่าเกรดเฉลี่ยหรือคะแนน เพราะตัวเลขไม่สามารถชี้วัดความสำเร็จของคนคนหนึ่งได้ ตราบใดที่เขาได้รับโอกาส ประสบการณ์ และการสนับสนุน

teach2

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดทักษะชีวิตไว้ 10 ทักษะ ได้แก่

 1. ทักษะการตัดสินใจ (Decision making)
 2. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving)
 3. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)
 4. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)
 5. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)
 6. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship)
 7. ทักษะการตระหนักรู้ในตน (Self-awareness)
 8. ทักษะการเข้าใจผู้อื่น (Empathy)
 9. ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotion)
 10. ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with stress)

สังเกตได้ว่าทักษะดังกล่าวเป็น Soft skills ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองหรือนั่งเรียนในห้องเรียน หากแต่เป็นประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆ แต่ต้องมีผู้ชี้แนะ เพื่อพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข ต้องฝึกฝนด้านการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และ การปฏิบัติตนที่เหมาะสม รู้จักที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเอง และ พร้อมเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น อีกทั้งมีความพร้อมที่จัดการกับชีวิตของตนเอง

ทักษะชีวิต เหมาะสำหรับใคร ทกุรุ่นอายุที่ต้องการพัฒนาตัวเองและปรับตัวอย่างมีความสุข เปิดรับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ เพื่อหารายได้ เพื่อสานฝันให้สำเร็จ เพื่อให้มีความสุข เพื่อสำเร็จตามฝัน เพื่อบริหารคน บริหารงานให้มีประสิทธิผลมากขึ้น

ลักษณะการเรียนรู้

 • ตามความสามารถ: ความสามารถในการมีส่วนร่วมในการเขียนโปรแกรมการจัดการโครงการหรือการเรียนรู้ระดับกลางอื่น ๆ
 • ตามการฝึกงาน: ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานในระหว่างการฝึกงาน
 • ตามความสำเร็จ: ความสำเร็จของมืออาชีพในช่วงเวลาหนึ่งหรือตามที่กำหนดโดยองค์กรผู้จัดงาน

 

ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะต้องช่วยกัน ต่อจิ๊กซอว์ ความฝัน ความหวัง ของผู้เรียนให้เป็นจริง ผู้สอนท่านใดที่มีความสามารถ อย่าปล่อยให้มันหายไปนะคะ มาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ปัญแสงสร้างขึ้นกันค่ะ      

ออนไลน์__1_-removebg-preview.png (39 KB)

ลงคอร์สสอน คลิ๊กเลย https://punsaeng.com/